Go to content

Account Manager

Account Manager

Grand Public är en designdriven varumärkesbyrå som får företag och människor att närma sig varandra. Med strategi, design och digitala lösningar skapar vi världar där idéer kan växa till visuella koncept.

Just nu växer vi så det knakar och söker en Account Manager till vårt team i Stockholm.

I rollen kommer du:
• Vara ansvarig för det strategiska och operativa arbetet, från brief och kreativ process till uppföljning av effekt, resultat och mål.
• Motivera och leda det kreativa teamet i ett nära samarbete med övriga kollegor och samarbetspartners.
• Se till att uppdragen levereras enligt brief, tidplan och budget.
• Ta ansvar för kundaffärens lönsamhet, säkerställa befintliga affärer och skapa nya – du måste förstå affärer på en hög nivå.

För att trivas är du en person som:
• Är en flexibel och prestigelös team-player.
• Gillar att arbeta med en stor bredd av kunder, stora som små.
• Förstår att ditt och dina kollegors egna initiativ får oss och kunder att växa.
• Är van att leda och driva kreativa team och är tydlig och informativ i ditt ledarskap.
• Tycker om att inspirera andra och är en skicklig presentatör.
• Är proaktiv med mycket energi och driv och har förmågan att skapa förtroende och långsiktiga relationer både internt och externt.

Vi skulle älska om du:
• Har tidigare erfarenheter från designbyrå.
• Kan leda stora och komplexa varumärkesprojekt.
• Är erfaren digitalt och navigerar sömlöst mellan olika plattformar.

Vår arbetsmiljö kännetecknas av stort engagemang och prestigelösa interaktioner mellan kollegor av olika kompetenser och erfarenheter. Vi drivs av att ha kul på jobbet med ett fokus på att må bra tillsammans och utvecklas som individer och företag.

Låter det intressant?

Skicka ett mail + din CV till:
talent@grandpublic.se

__

Grand Public is a design-driven brand agency that brings companies and people closer. With strategy, design and digital solutions, we create worlds where ideas can grow into visual concepts.

We're growing fast and looking for a Account Manager for our team in Stockholm.

Your job duties include:
• Be responsible for the strategic and operational work, from brief and creative process to follow-up of effect, results and goals.
• Motivates and leads the creative team in close collaboration with other colleagues and partners.
• Make sure that the assignments are delivered according to the brief, schedule and budget.
• Take responsibility for the customer business' profitability, secure existing business and create new ones - you must understand business at a high level.

To thrive, you are a person who:
• Is a flexible and unpretentious team player.
• Likes to work with a wide range of customers - large and small.
• Understand that your and your colleagues' own initiatives make us and customers grow.
• Is used to leading and running creative teams and is clear and informative in your leadership.
• Likes to inspire others and is a skilled presenter.
• Is proactive with a lot of energy and drive and has the ability to create trust and long-term relationships both internally and externally.

We would love if you:
• Has previous experience from design agency.
• Can lead large and complex brand or identity projects.
• Are experienced digitally and navigates seamlessly between platforms.

Our work environment is characterized by great commitment and unpretentious interactions between colleagues across all levels of seniority. We are driven by having fun at work to promote the team and personal growth.

Sound interesting?

Please send your email + CV to
talent@grandpublic.se

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support.

Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be able to visit the website.